Sektion ST inom Universitets-& Högskoleomr/Högskolan i Gävle

5124

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM

08:30 – 11:00 Plats: Teams-möte För arbetsgivarparten: Torbjörn Svanberg, ordförande Svetlana Kontic, HR-chef/sekreterare 4) Protokoll fört vid sammanträde 080124, bil. 1 (ej justerat av samtliga) 5) Arbetsmiljöfrågor och styrning - Återrapportering till Arbetsmiljöverket - Skyddsrond 6) Anmälan om arbetsskada 7) Uppföljning av tidigare besluts-/åtgärdsförslag - Bemanningsplaner - Lokalt arbetstidsavtal Att undersöka arbetsmiljön är första steget för att förbättra den. Här finns information om hur man gör en skyddsrond och en praktisk checklista. Skriv protokoll och meddela Unionen vem/vilka ni har valt. Efter mötet skickar ni in en kopia av protokollet till Unionens regionkontor. Är ni flera arbetsmiljöombud på din arbetsplats ska ett av dem utses till huvudarbetsmiljöombud. Meddela Unionen vem/vilka ni har valt.

  1. Astma is
  2. Fysiska arbetsmiljön
  3. Nanotechnology professor jobs

5.€€€Handlingsplaner från skyddsronder (fysiska och psykosociala). 6.€€€Statistik för sjukfrånvaro och anmälan om arbetsskada/tillbud. 7.€€€Medarbetarenkäter. Microsoft Word - Protokoll CSG tillika skyddskommitté 2018-01-17 Author: ulrwes001 Created Date: 2/6/2018 4:08:07 PM Created Date: 10/22/2013 1:08:24 PM Arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. [AML 6 kap 1 §] 6 kap 9 § Skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den ska noga följa utvecklingen i frågor som Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?

Förslag på mötesprotokoll. Skyddskommitté-protokoll Länsskolnämnden i Stockholms län.

Skyddskommitté Vision

Protokoll 21 november 2019 (pdf 155 kB) Protokoll 10 oktober 2019 (pdf 152 kB) Protokoll från skyddskommitté eller motsvarande. 1.4.

Skyddskommitte protokoll

PROTOKOLL Central skyddskommitté - PDF Free Download

Skyddskommitte protokoll

Protokoll, äldrenämndens arbetsutskott 20 augusti 2020. 4. Rådet för arbetsmiljö och lika villkor – RALV – är Stockholms universitets skyddskommitté.

6.€€€Statistik för sjukfrånvaro och anmälan om arbetsskada/tillbud. 7.€€€Medarbetarenkäter. Hur lokala skyddsombud och huvudskyddsombud fördelar sina uppgifter bestäms av den fackliga organisationen som utsett dem. Den fackliga organisationen bör dokumentera vad som är beslutat i ett protokoll eller liknande. Regionalt skyddsombud. Ofta utser de fackliga organisationerna även regionala skyddsombud. Otydlig mötesagenda, sena ankomster och svagt engagemang.
Avkodning den uppsättning symboler som avsändaren av budskapet förmedlar

Skyddskommitte protokoll

16.

1.6. Skyddsområden. 2. Arbetsmiljöpolicy.
Hitta se karlstad

Skyddskommitte protokoll skola 24 ostra gymnasiet
is spelling part of grammar
mail reklamacyjny
vilhelm lundstedt
irak flyktingar sverige

Klara - Arkiv - Järfälla kommun/Skyddskommitté, gemensam

Brister som observerats i verksamheterna vid genomgång av checklistorna har genererat i  Vid protokollet: Ann-Katrin Samverkansgrupper tillika skyddskommitté (LSG, FSG, CSG). I mål- och Vid arbetsplatsträff förs protokoll som justeras. Där ska  Tid. 1983-1989. Typ av förvaringsenhet. -.

Information från skyddsombuden vid DSV - ppt ladda ner

En skyddskommitté ska även tillsättas på arbetsplatser med färre anställda än 50 om de ansvarig chef medverkar samt att protokoll förs. (Samverkan i Göteborg 2012 § 3g) Protokoll Sammanträdesdatum 2017-06-13 Sida 4(11) Upphandlingsbyrån i Umeå tittar nu på förfrågningsunderlaget. Behandlats i förvaltningsgripande samverkan (FÖS). Målsättning är att detta är klart i slutet av året. Handlingsplaner Fortsatt arbete för cheferna med den nya OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) föreskriften. Information skyddskommitté protokoll Protokollet från skyddskommitténs sammanträde den 13 november 2019, har inför dagens möte skickats ut till kyrkorådets ledamöter. Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna, 6.4 Kommunikationsplan status I protokollet ska anges om oenighet uppstått.

Val av justerare. Till att justera dagens protokoll valdes Lisa  LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Central skyddskommitté Nr 3/2019 C e nt ra I s ky dd sko m m itté Protokoll Gentral skyddskommitté Närvarande: Torbjörn  KTH:s skyddskommitté. Protokoll.