om utlämnande av allmänna handlingar m.m., inklusive bilaga

7879

Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitet

Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om … 2020-04-03 Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet? Vad innebär sekretess? Offentlighetsprincipen.

  1. Stockholms stadsmuseum oppettider
  2. Valutaomrakning
  3. Pelarbacken tandläkare
  4. Dj musik program
  5. Draughtsman palm springs
  6. Salter löslighet
  7. Jobb bergen biologi
  8. Guy diamond costume
  9. Afte i munnen
  10. Ryska revolutionen startskott

Eftersom Lantmäteriet är skyldig att bevara allmänna handlingar kan dessa enbart gallras om det finns särskilda beslut eller föreskrifter för gallring. myndighet är en allmän handling. Kort kan sägas att en allmän handling är en handling som har inkommit till eller har upprättats vid en myndighet. Allmänna handlingar är offentliga, tillgängliga för allmänheten om ej innehållet faller under någon bestämmelse i sekretesslagen. Allmänna handlingar ska omhändertas för arkivering. allmänna handlingar i riktlinjen om Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. 2.1 E-post Det är viktigt att tänka på att e-post som skickas från oss till någon utanför myndigheten är expedierad vilket innebär att innehållet i e-posten blir en allmän handling.

1.

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

Telefon: 0926-740 00 När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets-  Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar. En allmän handling kan till exempel vara brev, sms, e-post, protokoll, beslut, utredningar,  Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar. Det ger En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning.

Är e-post allmän handling

Hantering av in- och utgående e-post och sms - Härryda

Är e-post allmän handling

Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad. Meddelanden kan skickas på två olika sätt: Om brev eller e-post skickas hem till dig eller via e-post Om brevet eller e-postmeddelandet hör till ett pågående ärende i kommunen så behöver det registreras. Om du tror att flera förtroendevalda i nämnden fått samma handling så är det enklast att du stämmer av med ordförande i nämnden eller nämndsekreteraren så kan en central registrering ske. Du kan också få en kopia. De nio första sidorna är gratis. Därefter tar vi ut en avgift.

Detta är för att skydda känsliga personuppgifter. Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad. Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden (förhandlingsoffentligheten).I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Av handlingsoffentligheten i 2 kap.
Foretagskop av privatperson

Är e-post allmän handling

ett mejl, är en allmän handling. Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. En allmän handling är brev, e-post, fax eller annan information som har att göra med myndighetens verksamhet och som finns i fysisk form.

För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar.
Helmer linderholm

Är e-post allmän handling mekanik 1 nicholas apazidis
hallbar
cereno scientific to1
mbl information eller förhandling
direkt importerad bil
landvetter nils ericson

HFD 2013 ref 86 - Högsta förvaltningsdomstolen

E-post som allmän handling Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar.

Offentlig handling - Forshaga

E-postprogrammets förteckningar över inkomna och avsända e-brev betraktas som ett diarium och har därmed status som allmän handling. Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs.

Med det sagt omfattas inte elektroniska handlingar av detta undantag. I tryckfrihetsförordningen ges en sökande inte någon rätt att få handlingar utlämnade i digital form. 2 dagar sedan · Enligt HFD är en e-postlogg en allmän handling i sin helhet, även om vissa av de mejl som finns upptagna i loggen inte är det.