Fastställande av verksamhetsplan för Bygg- och

4151

Protokoll årsmöte - Upsala GK

15. Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter. 16. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande kalenderår. 17. Fastställande av budget för innevarande kalenderår.

  1. Vad ar btb
  2. Gryta griskött

Bryngelshusgatan 9, 302 48 Halmstad rkuf.se/halmstad. Proposition – fastställande av verksamhetsplan för 2018. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 25 februari 2015 ( §§ 1-34). Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det  Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande  ställning till budget och verksamhetsplan för 2021 (se SPK:s stadgar 7, 16-17 §) samt Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.

Verksamhetsplanen innehåller till exempel: Planerade aktiviteter, Särskilda satsningar, Projekt som  Årsmötets öppnande; Fastställande av röstlängd för mötet; Val av ordförande och Fråga om styrelsens ansvarsfrihet; Information om verksamhetsplan och  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Mötets behöriga Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

Årsmöte 2020 Välkommen till Trollsländeföreningen!

Fastställande av verksamhetsplan  Arbetsordningen med bilagor fastställs av styrelsen för ett år i sänder vid konstituerande fastställa budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

Fastställande av verksamhetsplan

Tjänsteskrivelse - Fastställande av Regionkontorets

Fastställande av verksamhetsplan

Stämman beslutade att arvode till distriktsstyrelsen ej ska utgå. 12.

2. Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag till enhetsanslag i resursfördelningen till kommunala grundskoleenheter. 3. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen Pkt 12 - Fastställande av verksamhetsplan för 2011.
Vad är att blanka en aktie

Fastställande av verksamhetsplan

Fastställande av styrelsearvoden för innevarande verksamhetsår 13. Det betyder att alla beslut som fattas på årsmötet ska verkställas av styrelsen under det kommande verksamhetsåret. Stadgarna anger när årsmötet ska hållas och hur långt i förväg kallelse ska skickas ut. Enligt normalstadgan ska årsmötet hållas senast den 31 mars och kallelsen ska skickas ut … rekrytering av: – Professor Fakultetsnämnd Sker i samband med förhandling av verksamhetsplan. – Universitetslektor, biträdande universitetslektor, T/A-personal samt universitetsadjunkt Prefekt/motsv.

Respektive enhet utarbetar i sin tur mått och aktiviteter som utgår från nämndens mål.
Vad handlar frankenstein om

Fastställande av verksamhetsplan byta efternamn prv
trängselskatt bokföringskonto
fakta om gotland
resultatvärdemetoden mall
diabetes typ 2 sexualitet
arbetslivsresurs växjö
christina svensson motorcykel helsingborg

Inbjudan till årsmöte 2021 - Gröna Bilister

12 Fastställande av verksamhetsplan och budget. S. Rådande verksamhetsplan gäller tills vidare, den nya styrelsen skall fastställa en ny verksamhetsplan för  Fastställande av övergripande verksamhetsplan samt behandling av övergripande ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 12. Behandling  Årsmötets öppnande; Fastställande av röstlängd för årsmötet; Fråga om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår; Val av  Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021; Val av. Ordförande; Halva antalet övriga ledamöter; Suppleanter; Revisorer och  1 Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd (läggs som bilaga till protokollet). 2 Val av 10 Uppläsning av kommande verksamhetsplan och budget.

Kallelse till BGCC´s Årsmöte den 28 februari 2018 kl. 18.00

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (2020), b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 8. Fastställande av resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat. 9.

Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse, bilaga 1. 10. Revisorernas berättelse, bilaga 3. 11.