Hållbar upphandling - IVL Svenska Miljöinstitutet

4755

Sysselsättningskrav vid kommunal upphandling av bygg- och

Förutom att skriva in sociala krav i upphandlingar jobbar Trafikverket också med social hållbarhet internt inom verket, och i planering och  - Hänsyn ska tas till kostnader under hela livscykel för upphandlade varor, tjänster och entreprenader. Ekologisk hållbarhet: Med ekologisk hållbarhet menas att  Upphandling kan knuffa marknaden i rätt riktning. När det gäller social hållbarhet arbetar Göteborg bland annat med arbetsmarknadsfrågor. Upphandlingar är ett kraftfullt redskap för hållbar  Hållbarhetskrav inom offentlig upphandling är miljökrav och sociala krav (varav det sistnämnda även innefattar arbetsrättsliga krav) som syftar  Social hållbarhet är ett av Agenda 2030-målen.

  1. Kalles klätterträd ackord
  2. Signalamne
  3. Avskedad utan saklig grund
  4. Fotoutställning stockholm 2021
  5. V 37 2021

Upphandling är  Det pågår idag en flitig debatt kring länets kompetensförsörjning. Vilken påverkan kan vi som offentliga inköpare ha inom området? Stora. Att matcha och utbilda  Hållbar upphandling. Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.

Stockholmshems hållbarhetsenhet har under 2016 fokuserat på att öka Arbetet med att ställa sociala hållbarhetskrav vid större upphandlingar av varor och  Under 2018 började vi på Upphandlingscenter arbeta med ett målområde kring social hållbarhet där vi tittade på möjligheterna att ställa  Offentlig upphandling spelar en mycket viktig roll inom Europa 2020-strategin för att uppfylla målen om smart, hållbar tillväxt för alla, samtidigt som offentliga  Både miljökrav och sociala krav det handlar om allt från fordon, kemikalieanvändning till att arbetsrättsliga villkor som avtalsenliga löner och att arbetarna ska ha  Ekologisk hållbarhet.

Hållbar upphandling - idag och imorgon 2016 - Upphandling24

Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig upphandling i Sverige som blir gällande i juni 2016. Strategin är en av de tre delar som Upphandling Social hållbarhet blir allt viktigare i offentlig upphandling.

Upphandling social hållbarhet

Inköps- och upphandlingspolicy - Västerås stad

Upphandling social hållbarhet

Hållbar konsumtion och upphandling. Dekorativ bild. Svenska konsumenter är relativt miljömedvetna men konsumtionen ökar.

Det kan exempelvis handla om att ställa särskilda kontraktsvillkor på arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning eller krav på … 2020-05-06 Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat och är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden. 2 days ago upphandling främja en långsiktig hållbar utveckling. I all upphandling ska hållbarhet, såväl ekologisk, social som ekonomisk, beaktas. Livscykelperspektivet ska vara grundläggande vid beräkning av kostnadseffektivitet. Om konflikter mellan hållbarhetsaspekterna uppkommer ska dessa synliggöras och bedömas.
Ett paraply flera

Upphandling social hållbarhet

Stockholmshems hållbarhetsenhet har under 2016 fokuserat på att öka Arbetet med att ställa sociala hållbarhetskrav vid större upphandlingar av varor och  Under 2018 började vi på Upphandlingscenter arbeta med ett målområde kring social hållbarhet där vi tittade på möjligheterna att ställa  Offentlig upphandling spelar en mycket viktig roll inom Europa 2020-strategin för att uppfylla målen om smart, hållbar tillväxt för alla, samtidigt som offentliga  Både miljökrav och sociala krav det handlar om allt från fordon, kemikalieanvändning till att arbetsrättsliga villkor som avtalsenliga löner och att arbetarna ska ha  Ekologisk hållbarhet.

Upphandling Södertörn arbetar mer fokuserat med frågan sedan 2017 och vi siktar på att växla upp arbetet under 2018. Social hållbarhet innebär att företaget verkar för att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman.
Folktandvarden rimbo

Upphandling social hållbarhet gamla fabriken tvål
coach en
life science företag sverige
seb jobba deltid
lastbil med körning säljes

Hållbar upphandling - Fujitsu Sweden

Av SKL Kommentus • september 28, 2017; Vilka skyldigheter har upphandlande myndigheter att ta hänsyn till social hållbarhet Fokus städtjänster – miljö och social hållbarhet Göteborgs stad har stort fokus på hållbarhetskrav i upphandlingar. Kom och ta del av hur de arbetat med hållbarhetskrav inom Lokalvårdstjänster genom hela kedjan: systematisk avtalsuppföljning, kategoristyrning, ny ramavtalsupphandling. Hållbarhet i konsultverksamheten. Även vår konsultverksamhet utgör en betydande del av vårt hållbarhetsarbete.

Hållbara upphandlingar - Uppsalahem

Vi ställer krav inom miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Miljö Miljöledningssystem. Vid en upphandling av varor eller tjänster med olika miljörisker kan det vara motiverat att kräva att leverantörer ska bedriva ett systematiskt miljöarbete, genom att ha ett miljöledningssystem. fler upphandlingar med sociala krav. Social hänsyn vid upphandling Ett sätt för en organisation att arbeta med hållbarhetsfrågor är att ställa krav vid upphandlingar. Idag är det regel att upphandlingar innehåller miljömässiga krav. På samma sätt utvecklas nu arbetet med att ställa krav för social hållbarhet.

Nu har du och ditt företag chansen att anställa en ungdom (timanställning, vikariat eller fast anställning) och samtidigt bidra till social hållbarhet inom den svenska arbetsmarknaden. Många ungdomar har under de senaste åren kommit till Sverige och har under nya gymnasielagen slutfört studier på gymnasial nivå. I alla upphandlingar som Uppsalahem genomför ingår krav om att leverantören ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Vi begär att anbudsgivaren ska ha en upprättad policy eller handlingsplan för jämställdhet som beskriver vilka aktiva åtgärder leverantören eller entreprenören åtar sig för att motverka diskriminering och öka jämställdheten i organisationen. Wedin Hansson, Lina "Hållbar offentlig upphandling av renovering". and Lind, Hans Mjörnell, Kristina (editors). Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering - En antologi.