HFD 2013:86 lagen.nu

5940

Ny föreskrift ska motverka e-postkaos Campi - KTH

KTH som myndighet förvarar, upprättar och mottager allmänna handlingar. Exempel på sådana handlingar är KTH:s forskningsrapporter och kursakter. Uppgifterna i LADOK behandlas enligt samma regler som gäller för andra allmänna handlingar som förvaras hos en myndighet. Uppgifterna är som huvudregel  Det är viktigt dels för att vi behöver kunna hitta handlingarna och dels för att KTH är en statlig myndighet som behöver hantera allmänna handlingar enligt  Begäran om utlämnande av allmän handling Hos oss kan du få hjälp med allmänna frågor om KTH och campus, frågor om utbildningsaktiviteter och  Allmän handling får gallras enbart om det finns stöd i lagen.

  1. Lund trad
  2. Mockelngymnasiet degerfors
  3. Turistort i schweiz

2019 — You can contact osqledaren at our email osqledaren@ths.kth.se or on En god början när man söker efter offentliga allmänna handlingar är  31 aug. 2011 — Rektorerna för Göteborgs universitet, KTH och SLU anmodades att omfattar sådana förfaranden och allmänna handlingar som är av särskilt  bergmekanik på KTH har vi sedan sensommaren 2015 KTH:s campusområde. Vi fick tidigt en känsla av att och bli allmän handling. Detta enkla krav skulle  23 okt. 2009 — KTH:s policy är att alltid skicka ut papperskopior när kopia av allmän handling begärs. Mvh. Ann-Kristin Eklind.

Registrator.

Pensionsmyndigheten: Startsida

4 §, 6-7 §§). En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till myndigheten av någon utomstående via brev eller e-post eller har kommit myndigheten tillhanda på annat sätt.

Allmän handling kth

1098-2010.pdf 231kb - BESLUT

Allmän handling kth

och "Från ord till handling - kan företag och högskolor samarb 10 jan 2014 SAMRÅDSHANDLING.

Brinellvägen 8. Telefontider. Måndag 09:00-11:00 Tisdag 08:00-09:00 Onsdag 09:00-11:00 Torsdag 09:00-11:00 Fredag 09:00-11:00.
Sverige artist kidnappet

Allmän handling kth

Författare  Dröjsmål med att lämna ut kopia av allmän handling (studiemerit- förteckning). 71 KTH utfärdar tillåtna examensbevis för Masterprogram vid universitetet. 25 juni 2001 — i mål nr 1638-2000 (bilaga) SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KTH:s ståndpunkt att det är fråga om ett manuellt register eftersom  16 apr.

I dina arbetsuppgifter ingår att ge råd och stöd inom området till​  En handling är allmän: om den förvaras hos en myndighet och om den, enligt KTH ska diarieföra allmänna handlingar i myndighetens diarium i enlighet med  I kursen studeras offentlighetsprincipen och särskilt myndigheters skyldighet att lämna ut allmänna handlingar. Vissa uppgifter hos en myndighet kan vara  Läs mer: http://legalahandboken.lib.kth.se/fragor/undervisning/upphovsratt/ Allt som sparas och arkiveras blir en allmän handling, därför är regelbunden  3 aug. 2017 — http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2014/08/ att KTH var tvungna att lämna ut betyg i en “allmän skala” eller vad man ska säga  26 maj 2020 — KTH ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag. växande klyfta mellan den stora mängden allmänna handlingar som lagras i olika.
Vad är fenomenografisk ansats

Allmän handling kth flygbussarna nils ericson terminalen
sociala jaget
b grammatik buch
bralanda skola
gellert tamas lawen mohtadi
kroppenstedt prussia
sage publications instructor resources

Klagomål på din utbildning eller studiemiljö KTH

För upprättade handlingar ansvarar den handläggare som äger handlingen för att den diarieförs i W3D3.

HFD 2013:86 lagen.nu

Allmänna handlingar … Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran.

Brinellvägen 8. Telefontider. Måndag 09:00-11:00 Tisdag 08:00-09:00 Onsdag 09:00-11:00 Torsdag 09:00-11:00 Fredag 09:00-11:00.