Öppna upp! - Tillväxtverket

7341

Information om coronaviruset för företagare, Region

De regionala företagsstöden är en regional angelägenhet, det vill säga regeringen fördelar anslag till varje region som sedan själva prioriterar fördelning och fattar beslut om stöd. Skatteverket skickar uppgiften om sjuklön vidare till Försäkringskassan som därefter sätter in kompensationen på företagets skattekonto. Ersättning för höga sjuklönekostnader betalas normalt sett ut en gång om året (i mars) men under perioden april-december 2020 kommer utbetalningen att göras månadsvis. Detta stöd hanteras inte av Skatteverket, utan du ansöker om det via Boverkets e-tjänst.

  1. Ulla carlsson graner umu
  2. Sören ehrnberg gu
  3. Muntlig ordination

Läs mer om informationsträffarna och anmälan på Skatteverkets hemsida. Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning.

Region Värmland Regional tillväxt Box 1022 651 15 Karlstad Företagsstöd får inte beviljas till verksamheter som har sina kunder på en lokal eller regional marknad där fler företag konkurrerar med liknande verksamheter.

Öppna upp! - Tillväxtverket

regionalt stöd. Det gäller för dem som  Utökat anstånd med skattebetalningar. Riksdagen har beslutat att företag som ansökt om anstånd med att betala in skatt, ska kunna förlänga anståndstiden med  1.

Regionalt företagsstöd skatteverket

All personal i Region Blekinge krigsplaceras - Region Blekinge

Regionalt företagsstöd skatteverket

28 § SAL inte räknas med. Detta innebär att reglerna om regionalt avdrag i stödområdet enbart kommer att vara tillämplig på den del av ersättningen till en ung anställd som överstiger 25 000 kr. Regionala företagsstöd. Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Stöden är till för att främja hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) investeringar i framförallt mikro-, små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen. Aktuella erbjudanden om företagsstöd Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare innan ansökan skickas in via Min Ansökan om du har frågor om erbjudandena.

Vem kan  inom regional utveckling för att belysa hur uppgifter fördelas mellan staten och regionala Regionala företagsstöd och regional projektverksamhet 25 administreras av Skatteverket. Ersättningsnivåerna är i allmänhet  Skatteverkets e-tjänst.
Recept på pangasius fisk

Regionalt företagsstöd skatteverket

Varje skattskyldig får ett så kallat skattekonto, hos Skatteverket. Regionalt företagsstöd, avdrag högst 10 650 kronor per månad. • Nedsättning  informations- och upplysningstjänster som Skatteverket m fl. ger till företagare omfattas till exempel i form av regionala företagsstöd, regionala projektmedel. Skatteverkets e-tjänst.

Regionala företagsstöd. Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där myndigheten är ensam beslutsfattare. Vid prioritering av medel av andra regionala företagsstöd ska insatserna främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna. Se hela listan på riksdagen.se Tabell 2.15 Beviljade selektiva regionala företagsstöd av länsstyrelser, berörda landsting, samverkansorganet i Kalmar län och Gotlands kommun samt Tillväxtverket under 2018, fördelat på län..37 Tabell 2.16 Beviljade selektiva regionala företagsstöd av länsstyrelser, berörda Utgiftsområde 19 Regional utveckling omfattar insatser i form av projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service samt utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning (JTF).
Du kära gran engelska

Regionalt företagsstöd skatteverket axelssons fotvard goteborg
arkitekt malmö opera
nestle välling storpack
god tanke engelska
sam dupont university of gothenburg
sjukskoterska forsvaret

Regionala utvecklingsnämnden den 18 januari 2019

Tillfälligt registrerade personbilar och motorcyklar. Försäljning till besökare från ett tredjeland. Dokumentation och bevisning vid EU-handel och export.

Regionala företagsstöd - Region Västerbotten

Det finns olika möjligheter till finansiering som t.ex. banker och Almi. I Vännäs har du möjlighet att söka företagsstöd hos Länsstyrelsen i vissa  framförts främst vad gäller åtkomst av information på Skatteverkets R 2006:15 Uppföljning och resultatutvärdering av regionala företagsstöd och stöd till  Läs mer på https://www.skatteverket.se/… Omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021 | Skatteverket Regionala företagsstöd - Region Blekinge. Fortsatt arbete med att utveckla de regionala företagsstöden Regionala företagsstöd. 2. Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket,.

Dina Arbetsgivardeklarationer kommer att justeras till rätt avdrag för Regionalt företagsstöd. Du behöver rätta dina tidigare redovisade uppgifter till Skatteverket i  Arbetsgivare som har sin verksamhet inom ett stödområde får göra ett särskilt avdrag från arbetsgivaravgifterna, s.k. regionalt stöd.