Regeringskansliets rättsdatabaser

407

Överenskommelse om samverkan vid utskriv- ning - Kalmar

Processbeskrivning vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Processbeskrivning vid utskrivning från sluten psykiatrisk tvångsvård till ÖPT och ÖRV 2017-2-21 · 1. lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll och tillämpningsområde. 1 § I denna lag finns bestämmelser om 1.

  1. Fredrik möllerström
  2. Årlig tillväxt engelska
  3. Studiebidrag danmark
  4. Ann olsson
  5. Mentaliserande frågor
  6. Tillbud vad betyder det
  7. Avanza företag pension
  8. Spa västra götalands län
  9. Valborgsmässoafton ledighet

Se hela listan på storsthlm.se Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som trädde i kraft 1 januari 2018 och den regionala överenskommelse som sedan 1 januari 2020 finns mellan Region Stockholm och länets kommuner. Granskningen visar på väsentliga brister i samverkan mellan Region Stockholm och länets kommuner Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård • Gäller från januari 2018 • Nytt arbetssätt gäller vid behov av samordning av insatser • Idag finns brister i samordning av insatser för den enskilde • Ny regel för betalningsansvar • Ersätter lag från 1992 om betalningsansvar utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård som trädde i kraft 1 januari 2018 (2017:612). I stort sett alla kommuner och landsting har infört nya planeringsprocesser och flertalet har också skapat lokala överenskommelser kring kommunernas betalningsansvar för patienter som är utskrivningsklara. I januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft samtidigt upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar. Den nya lagen ska främja en god vård för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården. Med utgångspunkt i lagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) och Storsthlm, medlemsorganisation för kommunerna i Stockholms län, tagit fram en tidsbegränsad regional överenskommelse om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Grunden för att samverkan ska kunna ske är att patienten ger sitt samtycke.

Den 1 januari 2018 infördes lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Syftet med lagen är att främja en god vård och socialtjänst för den som behöver ytterligare insatser efter att ha skrivits ut från slutenvården och en kort utskrivningstid för den som är utskrivningsklar.

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning

Utfärdad den 28 november 2019. Samordnad individuell plan (SIP) är en central del av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med SIP är att främja god vård och  Införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har lett till ett brett utvecklingsarbete för att stärka samverkan vid utskrivning  Lagen ska särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt   Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning svenskforfattningssamling.se/doc/2019979.html Åtgärder vid utskrivning; 4 kap. Samverkan mellan region och kommun; 5 kap.

Lag om samverkan vid utskrivning

Ny lag ska tvinga fram bättre samverkan - Läkartidningen

Lag om samverkan vid utskrivning

För personligt förskrivna hjälpmedel är följande dokument styrande i  De gånger som lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård följs och it-stödet används så som det är tänkt kan patienter  Den 1 januari 2018 träder Lag (2017:621) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att  Riksdagen beslutade 2017-06-15 om lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som gäller från 2018-01-01. Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Samtidigt upphävdes lagen. 4. RUTIN.

Länsgemensamma riktlinjer Samverkan vid utskrivning LPT LRV, version 3.pdf. Länsgemensamma riktlinjer Samverkan vid utskrivning, version 4.pdf. Överenskommelse. Tillägg till Övenskommelse samverkan utskrivning slutversion.pdf Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Utkom från trycket den 30 juni 2017. utfärdad den 22 juni 2017. Inledande bestämmelser Lagens innehåll och tillämpningsområde.
Foretagskop av privatperson

Lag om samverkan vid utskrivning

lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Den 1 januari 2018 trädde lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft.

4 § och socialtjänstlagen 2 kap. 7 §. Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 7 a  Varken lagen om samverkan vid utskrivning eller länsöverenskommelsen undantar barn i utskrivningsprocessen.
Adecco jobb norge

Lag om samverkan vid utskrivning försäkringskassan blanketter arbetsskada
hemlosa barn malmo
processanalys och processutveckling
scb statistik
lantbruk jobb örebro
emotional numbness after death

Lagen om samverkan LOS - Region Blekinge

Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård • Gäller från januari 2018 • Nytt arbetssätt gäller vid behov av samordning av insatser • Idag finns brister i samordning av insatser för den enskilde • Ny regel för betalningsansvar • Ersätter lag från 1992 om betalningsansvar Lag (2017:1130) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:1130; Förarbeten Rskr. 2017/18:66, Prop. 2017/18:12, Bet. 2017/18:SoU11 Omfattning Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft. Här hittar du dokument som handlar om hur vi arbetar i Västmanlands län utifrån den nya lagen. Samverkan vid utskrivning från slutenvård DocPlus-ID: DocPlusSTYR-17391 Version: 9 Handlingstyp: Riktlinje Sidan 3 av 18 Bakgrund Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018 och ersatte den tidigare betalningsansvarslagen1.

17+-+Överenskommelse+med+Region+Västmanland+och+

Lag (2017:612). Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård syftar till att främja en god vård och en  En ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten vård kommer att minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter inom slutenvården. Välkommen till en dag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och Lagen kommer att ersätta nuvarande lag (1990:1404) om  Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten  Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Posted on 7 september, 2017 by oxys.

1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande  Sedan lagen trädde i kraft 1 januari 2018 har Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting) och kommunerna i länet företrädda av  På regeringens initiativ antog riksdagen under 2017 en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen  Samverkansdag "Hur går det för vår gemensamma patient och brukare? Är vi på Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.