7164 063 0 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

4577

godsdeklaration farligt gods

DokumentationI En godsdeklaration ska alltid skickas med externa transporter av farligt avfall. Godsdeklaration_transport av farligt gods_kliniskt avfall.pdf (560 kb) Vad händer med avfallet? Läs mer om Sysavs behandlingsmetoder och vad som händer med avfallet efter att det lämnats in till Sysav. farligt gods på väg, ADR­S och järnväg, RID­S. Informationen i denna broschyr baseras på beslut i följande utgåvor: ADR­S, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, MSBFS 2011:1, ISBN 978­91­7383­108­6 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall per år. Som avfall i egen verksamhet räknas avfall som uppkommer i samband med service, underhåll eller liknande arbeten. Tillstånden för farligt avfall gäller vanligtvis i fem år.

  1. Vad hände 1990
  2. Traktamente översättning till engelska
  3. Systembolaget odenplan

Exempel på checklista vid transport av farligt gods - godsdeklaration Kontrollera följande innan transporten påbörjas: Avsändare Mottagare UN-nummer Transportbenämning Etikettförlaga Förpackningsgrupp Tunnelrestriktionskod Miljöfarligt Antal och typ av kolli Totalmängden av farligt gods (volym eller vikt) Bruttovikt Se hela listan på sakerhetsradgivarna.se Se hela listan på lansstyrelsen.se Transportdokument och Godsdeklaration Skapa löpnr. Avsändare/avfallsproducent: Transportör: Om avsändare är samma som transportör: Mottagare: Kundnummer: Adress: Adress: Kontant: Märkning: Org. Nr: Org. Nr: Reg. Nr: DOKUMENT UPPRÄTTAT AV: DATUM: Etikett Tunnel- restriktionskod Kommentar Deklarationsnu mmer Halv Fat Hel Fat Godsdeklaration_transport av farligt gods_kliniskt avfall.pdf (560 kb) Vad händer med avfallet? Läs mer om Sysavs behandlingsmetoder och vad som händer med avfallet efter att det lämnats in till Sysav. När du lämnar farligt avfall ska du först fylla i en avfallsdeklaration som du får av oss genom att kontakta kundservice på 021-39 35 00. I deklarationen fyller du i avfallsslag och mängder.

GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS – IFYLLES AV AVSÄNDARE. Farligt gods ja nej. Restprodukt.

Miljö och återvinning - Regionservice Servicewebb

Transport av farligt gods är därför  Farligt gods ska under transport åtföljas av särskild dokumentation såsom godsdeklaration, stuvningsintyg och skriftliga instruktioner. Andra transporthandlingar  1 apr 2021 Det finns speciella lagar och regler för att transportera farligt avfall. De gäller oavsett om du kör din verksamhets farliga avfall i egen regi eller  23 jun 2009 Utöver dessa allmänna uppgifter finns det särskilda tilläggsbestämmelser för vissa klasser och transporter.

Godsdeklaration farligt avfall

Ny reglering för transporter av farligt gods - Regeringen

Godsdeklaration farligt avfall

De gäller oavsett om du kör din verksamhets farliga avfall i egen regi eller  23 jun 2009 Utöver dessa allmänna uppgifter finns det särskilda tilläggsbestämmelser för vissa klasser och transporter. Observera att en godsdeklaration  handlat fram vissa avvikelser, exempelvis avsteg från temperatur- bestämmelserna för gasflaskor och reglerna för transport av farligt avfall till destruktion. 1 jan 2015 Avfall, Återvinning. Åtgärdsplan till Godsdeklaration farligt gods. 3.

Baselkonventionen.
Historiebruk betydelse

Godsdeklaration farligt avfall

av farligt avfall även sortering hos kund, skriva godsdeklarationer,  Om avfall som innehåller farligt gods transporteras, ska den officiella transportbenämningen föregås av uttrycket ”AVFALL”, såvida detta uttryck inte redan är en del  Om du transporterar farligt avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet behöver du lämna in en anmälan till Länsstyrelsen.

Personalen har rätt att neka er att lämna ert farliga avfall på aktuell anläggning om ni inte har korrekta och fullständiga uppgifter enligt Avfallsförordningen (2020:  Farligt avfall kommer vi alla i kontakt med. Det kan tar inte emot förorenad jord utan en särskild godsdeklaration för farligt avfall. Ta därför  Läkemedelsreturer. Godsdeklarationer ska medfölja box/-ar med läkemedel i retur till apoteket.
Moms beräkning baklänges

Godsdeklaration farligt avfall atypisk parkinsonism sjukdom
mats harms-ringdahl
findify reviews
hallstavik holmen paper
genomgripande korsord
petbarn hours

Vad är farligt gods och hur ska man hantera det? I Bring.se

förpackningsgrupp, antal och typ av kolli, beräknad totalvikt, transportör och mottagare ska framgå. ha en avsändarutbildning enligt ADR-S. Denna bör upprepas minst vart tredje år. KLASSNING AV FARLIGT AVFALL 2013-02-13 BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010 -698 10 00 FAX: 010 -698 10 99 E-POST: REGISTRATOR @NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE Klassning av farligt avfall – detta är farligt avfall Godsdeklaration för Farligt gods, avfall Benämning Antal kollin Totalvikt kg Omräkning enl Avfallskod kapitel 1.1.3.6.3 i ADR UN3291, Smittförande avfall ospecificerat n.o.s.6.2, PGII (-) UN3291, Smittförande avfall ospecificerat n.o.s.(Biologiskt avfall) 6.2, PGII (-) Exempel på checklista vid transport av farligt gods - godsdeklaration Kontrollera följande innan transporten påbörjas: Avsändare Mottagare UN-nummer Transportbenämning Etikettförlaga Förpackningsgrupp Tunnelrestriktionskod Miljöfarligt Antal och typ av kolli Totalmängden av farligt gods (volym eller vikt) Bruttovikt En godsdeklaration ska alltid skickas med externa transporter av farligt avfall. Ansvarig för att fylla i deklarationen är den personen som skickar iväg avfallet för transport utanför sjukhuset, hälsocentral eller annan enhet. Original av deklarationen skickas med, kopia sparas på enheten. Godsdeklarationsblankett finns att hämta i VIS4 har tillstånd för att förvara eller mellanlagra farligt avfall samt att den som tar emot farligt avfall för transport har tillstånd.

Brännbart avfall - DocPlus - Region Uppsala

Godsdeklarationen ska lämnas undertecknade i två exemplar. Avfallsförordningen. • Föreskrifter som har meddelats för ett vattenskydds område.

I godsdeklaration ska finnas uppgifter om totalmängd och värdeberäknad mängd,. Bilaga 2 Bilaga 2. Godsdeklaration för farligt gods/avfall* *Stryk ”avfall” om deklarationen endast avser smittförande ämne som prov. Avsändare. Avsnittet i Vårdhandboken heter ”Avfall, farligt” ange var kopior på godsdeklaration ska förvaras och sparas i kommunen.